HT Unico

Günümüzde tekstil terbiye dünyası muazzam çevresel zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Su tüketimi, atık su, kimyasal maddeler, boyalar, elektrik ve termal enerji, boyama işlemlerinin başlıca maliyet faktörleridir. Suyun ve atık su arıtma işlemlerinin maliyetindeki büyük artışlara kaynakları korumaya yönelik baskıda eklenince, verimlilikleri ve tüketim sürecini yeniden düşünmek gerekmektedir.

Yeni HT UNICO, düşük flotte oranlarıyla boyama alanındaki 20 yıllık deneyimin bir sonucudur. Kusursuz çalıştırma koşulları, optimum girdi kullanımı ve azaltılmış işlem süreleriyle her boyahane için sağlam bir yatırım olan yeni HT UNICO, aynı zamanda minimum düzeyde çevresel etkiyi ve devamlı sürdürebilirliği garanti etmektedir.